โยเกิร์ตอัลมอนด์แบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต