โยเกิร์ตถั่ววอลนัทแบบคงตัว (set yogurt) และกรรมวิธีการผลิต