โยเกิร์ตถั่ววอลนัทแบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต